De behandeling

HSCT – DE BEHANDELING

(A)HSCT staat voor autologe Hematopoiëtische Stam Cel Transplantatie. Het immuunsysteem wordt vernietigd d.m.v. chemotherapie. Met behulp van het transplanteren van de lichaamseigen stamcellen kan het lichaam weer een nieuw immuunsysteem opbouwen. Oftewel, een volledige herstart van het immuunsysteem.

De behandelprotocollen van de HSCT behandeling kunnen per locatie (land) lichtelijk verschillen. Op iedere locatie worden bij MS patienten de ziekteactiviteit gestopt, maar iedere locatie kent ook een groep met zogeheten “non-responders”. In hoeverre het uitgevoerde behandelprotocol verschil uitmaakt, zal de tijd moeten uitwijzen. Vooralsnog zijn er nog geen aanwijzingen of het ene protocol echt beter is dan het andere. De volgende opbouw van de behandeling is naar aanleiding van het protocol in Moskou.

Onderzoek, intake en behandeling

Het hele traject neemt een hele maand in beslag. De eerste 2 dagen vindt er een uitgebreid en grondig onderzoek plaats. Pas wanneer helemaal zeker is dat er geen virussen of aandoeningen aanwezig zijn, wordt er akkoord gegeven om de HSCT behandeling te starten.

Fase 1, oogsten stamcellen:

 • Er wordt gestart met 4 dagen van stamcelstimulatie. Door middel van injecties zal het lichaam extra stamcellen aanmaken. Het botweefsel ‘gaat open staan’, waardoor de puurste babystamcellen in de bloedbaan terecht komen.
 • Via een korte ingreep onder plaatselijke verdoving wordt een nek-kathether. Deze komt vlak boven je hart uit. In 1 à 2 dagen wordt hiermee via een soort dialyse-apparaat de eigen stamcellen uit de bloedbaan “geoogst”. 
 • Het aantal te oogsten stamcellen moet 2 miljoen per kilogram lichaamsgewicht zijn. Deze stamcellen worden gefilterd en vervolgens ingevroren.
 • Na het succesvol oogsten van de stamcellen wordt de nekkatheter vervangen door een “subclavia lijn”. Dit is een kathether ter hoogte van het sleutelbeen welke comfortabeler in het gebruik is voor de rest van het HSCT traject.

Fase 2, reset immuunsysteem:

 • Met behulp van de 2e subclavia lijn kan er eenvoudig bloed worden afgenomen en medicatie en ondersteunende infusen worden toegediend. Hierdoor hoef je niet steeds opnieuw aangeprikt te worden. Er wordt gestart met een chemo-traject van 4  dagen. Dit betreft een zware chemo (Cyclofosfamide) waarbij het volledige immuunsysteem (inclusief de kwaadwillende T en B cellen welke de MS-activiteit veroorzaken) onderuit gehaald worden. Een volledige reset dus. Het betreft een non-myelo ablatief protocol in tegenstelling tot een myelo ablatief protocol (waarbij ook het beenmerg vernietigd wordt). Bij een HSCT behandeling wordt het beenmerg dus niet vernietigd.
 •  Na de 4 dagen van chemo is er een rustdag.

Fase 3, stamceltransplantatie:

De dag van stamceltransplantatie is aangebroken. Dit is het moment dat de eigen geoogste en ‘schone’ stamcellen terug worden getransplanteerd. Zodra de stamcellen zijn ontdooid, worden deze met behulp van spuiten via de subclavia lijn terug ingespoten.

 

Fase 4, herstel van het immuunsysteem:

 • Op een bepaald moment bereiken de witte bloedcellen (immuunsysteem) hun nulpunt en is een periode in volledige quarantaine van 8-10 dagen noodzakelijk. Dit wordt ook wel de “neutropene” fase genoemd, waarbij je zeer kwetsbaar bent voor bacteriën, virussen of infecties.
 • De toegediende lichaamseigen stamcellen leveren een belangrijke bijdrage zaan de wederopbouw van een nieuw immuunsysteem. Ook worden er deze periode wederom  stamcelstimulatie injecties toegediend.
 • Strikte hygiëne regels zijn van kracht. Denk hierbij aan het dragen van steriele kleding. Douchen en tanden poetsen is niet meer toegestaan. Hiervoor wordt mondwater en afdeppen met alcohol gebruikt. Er wordt een neutropeen dieet geserveerd en dagelijks wordt de kamer schoongemaakt en het bed verschoond.
 • Zodra de bloedwaarden voldoende zijn gestegen wordt de isolatie opgeheven.  

Fase 5, Recovery en Rituximab infuus:

 • Zonder isolatie zal er wel nog een aantal dagen van herstel van toepassing zijn waarbij “Mask mode” van toepassing is. Buiten de kamer dient een mondmasker gedragen te worden.
 • De behandeling wordt afgerond met een Rituximab infuus om er zeker van te zijn dat eventuele enige laatste slechte B cellen alsnog geëlimineerd worden en niet volgroeid kunnen raken.

Ontslag uit het ziekenhuis en herstelperiode

Het lichaam zal even tijd nodig hebben om volledig te herstellen van de chemotherapie. Als het goed is heb je nu weer een ‘nieuw’ immuunsysteem zonder ziekteactiviteit door MS. Het immuunsysteem is nog fragiel, net als bij een baby en zal dus nog moeten aansterken. Ook thuis zullen er nog enige hygiene restricties van kracht zijn, afhankelijk van de situatie. Voedingsregels, hygiëne en het vermijden van sociaal contact (en gebruik van mondkapjes) is de eerste periode van 3 maanden zeer belangrijk. Voeding nuttigen buiten de deur (horeca) dient bijvoorbeeld de eerste 6 maanden vermeden te worden. De revalidatie- en herstelperiode kan varieren tussen enkele maanden tot een jaar, of mogelijk nog wat langer.

Lees meer: www.mamametms.nl/hsct-de-behandeling

Copyright © MamaMetMS.nl

Huidige tussenstand:

Created using the Donation Thermometer plugin https://wordpress.org/plugins/donation-thermometer/.€8,000Raised €8,000 towards the €8,000 target.€8,000Raised €8,000 towards the €8,000 target.100%